DELTALIGHT

Navigace

Komerčné projekty

Kancelárie spoločnosti RSJ

Spoločnosť RSJ je plne licencovaným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v Prahe. Nové kancelárie tejto spoločnosti odrážajú rovnaké nároky, aké sú kladené na kvalitu poskytovaných služieb. Čas, ktorý vzniku nových priestorov venovali ako architekti, tak samo vedenie tejto spoločnosti sa priamo zrkadlí v realizácii priestorov, ktoré sú dotiahnuté do posledného detailu.

Našou úlohou bolo v spolupráci s firmou Zumtobel Lighting s.r.o. zabezpečiť optimálne osvetlenie reprezentatívnych priestorov, ktoré zahŕňajú recepciu, zasadacie miestnosti, koridory a centrálny priestor.

Priestor recepcie je vybavený zápustnými LED svietidlami Tweeter ST D a dvoma svetelnými profilmi, z ktorých jeden je zavesený priamo nad recepciou, druhý je zapustený v nábytkovej zostave za recepciou a zaisťuje tak zložku nepriameho osvetlenia. Samotný recepčný pult je podsvietený LED pásikmi. Zóna so sedacou súpravou pre prípadné čakanie je doplnená o stojacie lampy Cala, ktoré zútulňujú danú časť priestoru a vytvárajú tak vrelšiu atmosféru pre návštevy.

Rovnako ako recepcia, tak aj koridory sú vybavené zápustnými LED svietidlami Tweeter ST D. Zaujímavosťou sú zapustené niky, v ktorých vzniká neformálny priestor a sú vždy osvetlené závesným svietidlom Husk.

Menšia i väčšia zasadacia miestnosť je osvetlená zapustenými svietidlami Supernova, ktoré zaisťujú celkové rozptýlené svetlo. Doplnením sú zápustné svietidlá Grid In, ktoré v prípade potreby zaistia príjemnejšie ambientné osvetlenie. V prípade potreby možno atmosféru v zasadacích miestnostiach ešte zútulniť rozsvietením stojacích lámp Cala.

Bez diskusie je najzaujímavejším priestorom centrálna brainstorming area, ktorá slúži na vzájomné pracovné stretávanie, ale aj na relaxáciu. Prostredie má podporovať tvorivú náladu pri vzájomnej výmene názorov a podnetov. Súčasne má však byť schopné vytvoriť miesto pre individuálne štúdium.

Vytvoreniu rozličných scén je prispôsobený celý interiér, či už svojím členením, výberom farieb a nábytkom, tak aj navrhnutým osvetlením. Zapustené LED svietidlá pre celkové osvetlenie Supernova XS a Supernova Semi vytvárajú príjemné rozptýlené osvetlenie, ktoré celý priestor zjednocuje.

Naopak LED reflektory You-Turn On sú svojím akcentom schopné priestor členiť do jednotlivých sekcií a vytvárať tak menšie príjemné "ostrovčeky". Zóna relaxácie a kuchynka bola doplnená o keramické svietidlá Pleat Box, ktoré vďaka svojej zlatej farbe optiky výrazne ovplyvňujú konečnú farbu svetla a vytvárajú tak príjemne teplú, povedzme až "kaviarenskú" atmosféru. Intimitu "čítacích kútikov" v centrálnom priestore ešte podtrhujú stojacie lampy Cala.

Architekt: atelier YUAR s.r.o.