DELTALIGHT

Navigace

Rezidenčné referencie

Osvetlenie zelene a komunikácií

Osvetlenie zelene, akcentové osvetlenie častí rastlín, alebo častí záhrady je možné realizovať reflektorovými svietidlami alebo zápustnými svietidlami do zeme.

Účelom akcentového nasvetlenia je zvýrazniť niekoľko zaujímavých prvkov záhrady. Ideálne riešenie nastáva, ak svetelný návrh vzniká súčasne s tvorbou záhrady samotnej.

Osvetlenie komunikačných priestorov, akými sú napríklad príjazdová cesta, chodníčky okolo domu, alebo priestor pred garážou môže byť vykonané dvoma spôsobmi. Rovnomerným osvetlením priestoru (napr. stĺpikové svietidlá, nástenné svietidlá s opálovým difúzorom), alebo bodovým dramatickým nasvetlením (reflektory, bodovky). Cieľom je zabezpečiť bezpečný pohyb okolo domu, ale aj podčiarknuť celkovú atmosféru v záhrade.

Ukážky jednotlivých typov svietidiel.