DELTALIGHT

Navigace

Rezidenčné referencie

Osvetlenie terasy a fasády

Osvetlenie terasy voľte s ohľadom na činnosť, ktorú tam budete vykonávať.

Ak je pre vás terasa miestom relaxácie a pri pobyte na nej si chcete aj užiť pohľad na okolie, predovšetkým záhradu, nesmie vás osvetlenie rušiť. Preto je vhodné osvetliť len podlahu zápustnými svietidlami napríklad v stene domu alebo v podlahe terasy. Ak budete chcieť vykonávať na terase aj iné činnosti (čítať, pripravovať jedlo) je vhodné použiť svietidlá, ktoré budú toto osvetlenie zabezpečovať. Môžu to byť svietidlá nástenné alebo stropné.

Aj u osvetlenia fasády volíme medzi funkciou bezpečnostnou a architektonickou. Pre bezpečnostné osvetlenie volíme obvykle reflektorové, smerové svietidlá s dostatočným svetelným výkonom. Vhodné je umiestniť svietidlá tak, aby neoslňovali osoby v dome, ale naopak aby pôsobili prekvapujúco na prípadného votrelca v okolí domu (pri použití pohybových čidiel). V prípade architektonického osvetlenia je výber svietidiel a ich umiestnenie ovplyvnené architektúrou budovy. Pri rodinných domov však volíme diskrétnejšie osvetlenie, ktoré často plní niekoľko funkcií ako napríklad osvetlenie vstupu, osvetlenie komunikácie pozdĺž domu atď.

Ukážky jednotlivých typov svietidiel.